Strojní direktiva

Služby a řešení

Zpracováváme rizikovosti strojů dle SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES.

Při konstrukci strojního zařízení musí konstruktér zohlednit všechna rizika, která by stroj mohl během své předpokládané životnosti svojí činností způsobit. Musí být zohledněna rizika při výrobě stroje, jeho přepravě, provozu a likvidaci. Pro postup posouzení možných rizik a jejich maximálního snížení během konstrukce slouží technická harmonizovaná norma typu A ČSN EN ISO 12100 spolu s normami typu B a C, ovšem pokud na konstruovaný stroj existují.

Rizika, kterými se norma zabývá, jsou:
  • Mechanická nebezpečí
  • Elektrická nebezpečí
  • Tepelná nebezpečí
  • Nebezpečí hluku
  • Nebezpečí vibrací
  • Nebezpečí záření
  • Nebezpečí materiálu/látek
  • Ergonomická nebezpečí
  • Nebezpečí spojená s prostředím, ve kterém je stroj používán
  • Kombinace nebezpečí
Příklady úprav

Před modernizací

Po modernizaci

Před modernizací

Po modernizaci

Před modernizací

Po modernizaci