Inspekční orgán

Společnost IHAS s.r.o. splňuje akreditační požadavky podle ČSN EN IS0/IEC 17020:2012

odrazne desky
  • inspekce zařízení - akreditovaný inspekční orgán č. 4024 (osvědčení č. 113/2020)
  • posuzování vhodnosti výběru zařízení do prostor s nebezpečím výbuchu
  • analýza rizik strojních zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu