Laboratoř

Služby a řešení - Služby pro průmyslové provozy

Měření prašnosti
 • měření sedimentujícího prachu pro stanovení četnosti úklidu
 • měření polétavého prachu ve vztahu k EX prostředí a stanovení zón s nebezpečím výbuchu uvnitř i vně technologií dle ČSN EN 60079-10-2 ed. 2
 • speciální měření dle zadání objednatele
mereni uniku horlavych plynu a par
Měření úniků hořlavých plynů a par kapalin
 • měření úniků hořlavých plynů a par kapalin pro potřeby stanovení zón s nebezpečím výbuchu uvnitř i vně technologií dle ČSN EN 60079-10-1, …
 • měření koncentrací kyslíku (LOC)
 • měření toxických koncentrací v řádech ppm
mereni
mereni 2
Měření horkých povrchů, oteplení a úniků tepla
 • měření oteplení, horkých povrchů termovizí
 • měření úniků tepla termovizí
 • stanovení teplotních tříd zařízení a maximálních povrchových teplot zařízení provozovaných v prostorách s nebezpečím výbuchu (T1 až T6)
mereni horkych povrchu

Snímek měření oteplení šnekovnice nautamixu

mereni horkych povrchu 2

Snímek měření ložiskování šnekového dopravníku

Měření antistatických vlastností
 • měření antistatických vlastností oděvů dle ČSN EN 1149-1
 • měření uzemnění antistatických pomůcek (žebříky, nálevky, plasty, hadice, potrubí, atd.)
 • měření uzemnění včetně zpracování revizních zpráv