O školeních

Vzdělávání v oblasti ochrany a prevence před výbuchem v souladu s požadavky NV č. 406/2004 Sb.

Cílem je seznámit účastníky s problematikou vzniku výbuchu. Jak k němu dochází, pochopení principů a zákonitostí, které k výbuchu vedou. Umět definovat opatření, která výbuchu zabrání.

Semináře jsou vedeny dle osvědčené metodiky, se zaměřením na praktické využití.

Toho je dosaženo využitím videí havárií, stejně jako praktickými ukázkami výbuchů prachů, plynů a par kapalin, včetně jejich rozboru s účastníky seminářů a kurzů.

Praktické zaměření kurzů vede k osvojení jednoduchých principů využitelných v každodenní praxi účastníků.

Dle obsahu a zaměření jsou kurzy a semináře koncipovány v několika základních úrovních

  • Obecné seznámení s problematikou výbuchu a základních zásad práce v prostorách s nebezpečím výbuchu
  • Kurzy pro vedoucí pracovníky zajišťující ochranu před výbuchem v provozech s nebezpečím výbuchu
  • Proškolení zaměstnanců z Dokumentace o ochraně před výbuchem platné u zadavatele, tak jak vyplývá z legislativních požadavků

Nadcházející školení

Seminář Tetčice

Datum konání: 16. - 17. 10. 2024

Připravujeme pro Vás každoroční seminář Ochrana pracovníků v EX prostředí.

 

SEMINÁŘ JE JIŽ PLNĚ OBSAZEN!

Tým společnosti IHAS s.r.o.

Mapa